•  

  Một số hình ảnh lễ khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII ngày 6 tháng 5 năm 2008

   
 •  

  Ngày làm việc thứ 2 của Quốc hội tại hội trường

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên làm việc buổi sáng 8-5-2008 của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2007 ; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008

   
 •  

  Quốc hội thảo luận ở hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006 sáng 10-5-2008

   
 •  

  Ngày 12/5/2008, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)

   
 •  

  Ngày 13/5/2008, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật hoạt động chữ thập đỏ; Luật năng lượng nguyên tử

   
 •  

  Ngày 14/5/2008, các Đoàn Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật xuất bản; Việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh

   
 •  

  Ngày 15/5/2008, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại hội trường

   
 •  

  Ngày 16/5/2008, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý và việc thực hiện Nghị quyết 16/2003/QH11; dự án Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật dầu khí

   
 •  

  Ngày 20-5-2008, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

   
 •  

  Ngày 21/5/2008, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ nhân dân; Dự án Luật cán bộ, công chức

   
 •  

  Ngày 22/5/2008, Quốc hội thảo luận về dự án Luật công vụ; Thông qua Nghị quyết về việc thí điểm cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở có thời hạn tại Việt Nam

   
 •  

  Ngày 23-5-2008, Quốc hội thảo luật Dự án Luật thi hành án dân sự

   
 •  

  Ngày 26-5-2008, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Bảo hiểm Y tế

   
 •  

  Ngày 27-5-2008, Quốc hội thảo luận về dự án Luật bảo hiểm y tế

   
 •  

  Ngày 29-5-2008, Quốc hội thảo luận về dự án Luật giao thông đường bộ (sửa đổi)

   
 •  

  Ngày 30-5-2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chất vấn các thành viên Chính phủ

   
 •  

  Ngày 31-5-2008, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và chất vấn các thành viên Chính phủ

   
 •  

  Một số hình ảnh phiên làm việc ngày 02 - 6 -2008 của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII