Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Ngày 11-11-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Sáng 10-11-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương.

Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Ngày 6-11-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Ngày 4-11-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Ngày 31-10-2003, Quốc hội thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi).

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Ngày 29-10-2003, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2003, nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2004; về công tác của các ngành toà án, kiểm sát, công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:48

Buổi sáng, Quốc hội đã thảo luận một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi).

Thông cáo số 3 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XI

22/08/2007 06:47

Sáng 24-10-2003, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công.

Thông cáo số 28 Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 11:41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: