Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

15/03/2007 23:44

File download
 

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

15/03/2007 23:44

File download