Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đức Thúy trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội

15/03/2007 01:24

File download
 

Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đức Thúy trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội và nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội

15/03/2007 01:24

File download