Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:37

Ngày 28-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Văn Khá đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật công an nhân dân.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 20 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Nguyên tắc tổ chức hoạt động của công an nhân dân;

- Vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng công an nhân dân;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân;

- Hệ thống cấp, bậc, hàm sĩ quan công an nhân dân và thời hạn thăng cấp, bậc, hàm;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân;

- Những điều công an nhân dân không được làm;

- Về lực lượng công an xã;

- Về bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với công an nhân dân…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trong buổi thảo luận đã có 14 lượt đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá chung về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Về chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp;

- Về tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Về công tác xây dựng, củng cố ngành tư pháp;

- Về giải pháp khắc phục tình trạng án tồn đọng;

- Chất lượng điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

- Cơ chế chính sách tuyển dụng, luân chuyển và điều động cán bộ của các cơ quan tư pháp…

Thứ bảy, ngày 29-10 và Chủ nhật, ngày 30-10-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 31-10-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

13/07/2007 05:37

Ngày 28-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Văn Khá đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật công an nhân dân.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 20 đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Nguyên tắc tổ chức hoạt động của công an nhân dân;

- Vị trí, vai trò, chức năng của lực lượng công an nhân dân;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân;

- Hệ thống cấp, bậc, hàm sĩ quan công an nhân dân và thời hạn thăng cấp, bậc, hàm;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân;

- Những điều công an nhân dân không được làm;

- Về lực lượng công an xã;

- Về bảo đảm hoạt động và chế độ chính sách đối với công an nhân dân…

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

Trong buổi thảo luận đã có 14 lượt đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Đánh giá chung về công tác thi hành án, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;

- Về chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp;

- Về tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Về công tác xây dựng, củng cố ngành tư pháp;

- Về giải pháp khắc phục tình trạng án tồn đọng;

- Chất lượng điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật;

- Cơ chế chính sách tuyển dụng, luân chuyển và điều động cán bộ của các cơ quan tư pháp…

Thứ bảy, ngày 29-10 và Chủ nhật, ngày 30-10-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 31-10-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)