Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

13/07/2007 05:36

Ngày 24-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật nhà ở.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong thời gian thảo luận đã có 30 lượt đại biểu Quốc hội của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chính sách phát triển nhà ở;

- Về bồi thường và chế độ tái định cư;

- Về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Thủ tục đăng ký bán, mua và cho thuê nhà ở;

- Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân;

- Nhà ở xã hội và phương thức thuê mua nhà ở xã hội;

- Về yêu cầu của dự án phát triển nhà ở;

- Quy hoạch phát triển nhà ở;

- Về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ;

- Về giao dịch nhà ở;

- Về chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân khi nhà ở bị phá dỡ;

- Về quyền sở hữu nhà tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Từ 15 giờ 40, Quốc hội đã nghe Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống tham nhũng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 3 lượt đại biểu Quốc hội của 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;

- Việc kê khai tài sản và tính khả thi của việc thực hiện;

- Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo khi có dấu hiệu tham nhũng;

- Tiếp nhận và xử lý tố cáo hành vi tham nhũng;

- Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tham nhũng...

Phiên họp này đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Ngày 25-10-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.


 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

13/07/2007 05:36

Ngày 24-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật nhà ở.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong thời gian thảo luận đã có 30 lượt đại biểu Quốc hội của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chính sách phát triển nhà ở;

- Về bồi thường và chế độ tái định cư;

- Về giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;

- Thủ tục đăng ký bán, mua và cho thuê nhà ở;

- Phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân;

- Nhà ở xã hội và phương thức thuê mua nhà ở xã hội;

- Về yêu cầu của dự án phát triển nhà ở;

- Quy hoạch phát triển nhà ở;

- Về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở công vụ;

- Về giao dịch nhà ở;

- Về chỗ ở của hộ gia đình, cá nhân khi nhà ở bị phá dỡ;

- Về quyền sở hữu nhà tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài…

Từ 15 giờ 40, Quốc hội đã nghe Uỷ viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội đọc Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật phòng, chống tham nhũng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Trong buổi thảo luận đã có 3 lượt đại biểu Quốc hội của 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình;

- Việc kê khai tài sản và tính khả thi của việc thực hiện;

- Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo khi có dấu hiệu tham nhũng;

- Tiếp nhận và xử lý tố cáo hành vi tham nhũng;

- Trách nhiệm của các cơ quan liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tham nhũng...

Phiên họp này đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Ngày 25-10-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.


 

(Văn phòng Quốc hội)