Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI

13/07/2007 05:36

Ngày 19-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được.

Buổi sáng, Quốc hội đã nghe:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí tiếp tục đọc Báo cáo công tác của ngành kiểm sát nhân dân;

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Uông Chu Lưu đọc Báo cáo công tác thi hành án;

- Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh đọc Báo cáo tình hình, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2005;

- Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án và về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.

Trong thời gian thảo luận đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Hầu hết, các ý kiến cơ bản nhất trí với các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra, thuyết trình của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, đồng thời tập trung thảo luận vào những nội dung sau:

- ý nghĩa của việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006;

- Chỉ tiêu tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế;

- Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế;

- Các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2006: kinh tế, xã hội và môi trường;

- Về huy động các nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội;

- Về chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân;

- Về chính sách và giải pháp trong lĩnh vực giáo dục;

- Chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa phương khó khăn;

- Chính sách nhà ở đối với người có công với nước, đối với công nhân viên chức và những người nghèo;

- Về cải cách hành chính và thi hành pháp luật…

Ngày 20-10-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.


 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI

13/07/2007 05:36

Ngày 19-10-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được.

Buổi sáng, Quốc hội đã nghe:

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí tiếp tục đọc Báo cáo công tác của ngành kiểm sát nhân dân;

- Bộ trưởng Bộ tư pháp Uông Chu Lưu đọc Báo cáo công tác thi hành án;

- Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh đọc Báo cáo tình hình, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2005;

- Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án và về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2005; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006.

Trong thời gian thảo luận đã có 16 vị đại biểu Quốc hội của 16 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Hầu hết, các ý kiến cơ bản nhất trí với các báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra, thuyết trình của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, đồng thời tập trung thảo luận vào những nội dung sau:

- ý nghĩa của việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; phương hướng, nhiệm vụ năm 2006;

- Chỉ tiêu tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế;

- Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Về năng lực cạnh tranh của nền kinh tế;

- Các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2006: kinh tế, xã hội và môi trường;

- Về huy động các nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội;

- Về chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân;

- Về chính sách và giải pháp trong lĩnh vực giáo dục;

- Chính sách đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa phương khó khăn;

- Chính sách nhà ở đối với người có công với nước, đối với công nhân viên chức và những người nghèo;

- Về cải cách hành chính và thi hành pháp luật…

Ngày 20-10-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.


 

 

(Văn phòng Quốc hội)