Thông cáo số 30 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 24-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn từ năm 2001 đến nay.

Trong buổi làm việc đã có 20 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chính sách khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư;

- Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn;

- Chính sách khoa học, công nghệ, bảo đảm giống cây trồng và vật nuôi;

- Chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng nhà nước cho nông nghiệp, ngành nghề ở nông thôn;

- Chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn;

- Chính sách thị trường và tiêu thụ nông sản;

- Chính sách xây dựng quan hệ sản xuất trong nông thôn;

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khuyến nông;

- Về bảo vệ, phát triển rừng và Chương trình trồng mới 5 triệu hécta rừng;

- Về bảo hộ sản xuất cho nông dân;

- Về nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đọc Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An phát biểu một số vấn đề về hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Tiếp theo, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách các vị đứng đầu các cơ quan nhà nước sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

1. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Minh Hiển trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước và lần lượt trả lời trực tiếp các chất vấn của 8 vị đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề:

- Về đề án điều chỉnh học phí và hệ quả của đề án này;

- Những đối tượng được miễn, giảm học phí;

- Tình hình phát triển giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long;

- Chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế; giáo viên các trường ngoài công lập, các trường chuyên biệt;

- Về đầu tư trang thiết bị phục vụ giáo dục;

- Về giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm…

2. Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước và lần lượt trả lời trực tiếp các chất vấn của 6 vị đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề:

- Chế độ đối với người có công;

- Thủ tục để được hưởng chế độ người có công;

- Người được hưởng cả hai chế độ: thương binh và bệnh binh;

- Chính sách, chế độ đối với người lao động nói chung và người lao động ở các doanh nghiệp bị phá sản nói riêng;

- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội…

Còn 2 đại biểu Quốc hội có chất vấn, Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản.

Phiên họp này đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 25-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 30 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 24-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn từ năm 2001 đến nay.

Trong buổi làm việc đã có 20 đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chính sách khuyến nông, khuyến lâm và khuyến ngư;

- Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn;

- Chính sách khoa học, công nghệ, bảo đảm giống cây trồng và vật nuôi;

- Chính sách hỗ trợ vốn, tín dụng nhà nước cho nông nghiệp, ngành nghề ở nông thôn;

- Chính sách tạo việc làm cho lao động nông thôn;

- Chính sách thị trường và tiêu thụ nông sản;

- Chính sách xây dựng quan hệ sản xuất trong nông thôn;

- Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khuyến nông;

- Về bảo vệ, phát triển rừng và Chương trình trồng mới 5 triệu hécta rừng;

- Về bảo hộ sản xuất cho nông dân;

- Về nguồn vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông thôn…

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đọc Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An phát biểu một số vấn đề về hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn.

Tiếp theo, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách các vị đứng đầu các cơ quan nhà nước sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

1. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Minh Hiển trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước và lần lượt trả lời trực tiếp các chất vấn của 8 vị đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề:

- Về đề án điều chỉnh học phí và hệ quả của đề án này;

- Những đối tượng được miễn, giảm học phí;

- Tình hình phát triển giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long;

- Chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế; giáo viên các trường ngoài công lập, các trường chuyên biệt;

- Về đầu tư trang thiết bị phục vụ giáo dục;

- Về giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm…

2. Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hằng trả lời chất vấn các câu hỏi đã được gửi trước và lần lượt trả lời trực tiếp các chất vấn của 6 vị đại biểu Quốc hội tập trung vào các vấn đề:

- Chế độ đối với người có công;

- Thủ tục để được hưởng chế độ người có công;

- Người được hưởng cả hai chế độ: thương binh và bệnh binh;

- Chính sách, chế độ đối với người lao động nói chung và người lao động ở các doanh nghiệp bị phá sản nói riêng;

- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội…

Còn 2 đại biểu Quốc hội có chất vấn, Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản.

Phiên họp này đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Thứ sáu, ngày 25-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)