Thông cáo số 28 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 22-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận dự án Luật đấu thầu.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một bước dự án Luật đấu thầu sau lần thảo luận lần thứ nhất của Quốc hội.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức, cá nhân;

- Điều kiện tham gia đấu thầu đối với một gói thầu;

- Về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu;

- Các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm trong đấu thầu;

- Về một số hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

- Về ưu đãi trong đấu thầu quốc tế;

- Về phương thức đấu thầu, quy định thời gian trong đấu thầu, trình tự thực hiện đấu thầu, loại bỏ hồ sơ dự thầu;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu;

- Về quản lý hoạt động đấu thầu...

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

Bộ trưởng Bộ tư pháp Uông Chu Lưu đọc Báo cáo hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện đọc Báo cáo hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí đọc Báo cáo về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đã gợi ý một số vấn đề để các đại biểu thảo luận về các báo cáo đã được trình bày.

Phiên họp buổi chiều đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 23-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 28 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:44

Ngày 22-11-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp. Quốc hội thảo luận dự án Luật đấu thầu.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một bước dự án Luật đấu thầu sau lần thảo luận lần thứ nhất của Quốc hội.

Trong buổi làm việc đã có 11 đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức, cá nhân;

- Điều kiện tham gia đấu thầu đối với một gói thầu;

- Về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu;

- Các hành vi bị cấm và chế tài xử lý vi phạm trong đấu thầu;

- Về một số hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt;

- Về ưu đãi trong đấu thầu quốc tế;

- Về phương thức đấu thầu, quy định thời gian trong đấu thầu, trình tự thực hiện đấu thầu, loại bỏ hồ sơ dự thầu;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu;

- Về quản lý hoạt động đấu thầu...

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

Bộ trưởng Bộ tư pháp Uông Chu Lưu đọc Báo cáo hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện đọc Báo cáo hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Tòa án nhân dân tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hà Mạnh Trí đọc Báo cáo về hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu đã gợi ý một số vấn đề để các đại biểu thảo luận về các báo cáo đã được trình bày.

Phiên họp buổi chiều đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Thứ tư, ngày 23-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)