Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

10/12/2006 07:18

Ngày 11-11-2005, Quốc hội làm việc tại hội trường Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật kinh doanh bất động sản.

Trong ngày làm việc đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Mối quan hệ giữa Luật kinh doanh bất động sản với các Luật khác;

- Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh theo Luật này;

- Điều kiện nhà ở được đưa vào giao dịch;

- Xây dựng nhà ở cho công nhân;

- Khuyến khích đưa giao dịch bất động sản ra sàn giao dịch;

- Đăng ký bất động sản liên quan đến kinh doanh bất động sản;

- Về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản;

- Về công khai thông tin bất động sản;

- Về môi giới bất động sản;

- Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

- Chủ thể tham gia kinh doanh bất động sản;

- Dịch vụ kinh doanh bất động sản;

- Cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam;

- Xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản;

- Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản…

Thứ bảy, ngày 12-11 và Chủ nhật, ngày 13-11-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 14-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

10/12/2006 07:18

Ngày 11-11-2005, Quốc hội làm việc tại hội trường Ba Đình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật kinh doanh bất động sản.

Trong ngày làm việc đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Mối quan hệ giữa Luật kinh doanh bất động sản với các Luật khác;

- Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh theo Luật này;

- Điều kiện nhà ở được đưa vào giao dịch;

- Xây dựng nhà ở cho công nhân;

- Khuyến khích đưa giao dịch bất động sản ra sàn giao dịch;

- Đăng ký bất động sản liên quan đến kinh doanh bất động sản;

- Về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản;

- Công chứng, chứng thực hợp đồng kinh doanh bất động sản;

- Về công khai thông tin bất động sản;

- Về môi giới bất động sản;

- Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

- Chủ thể tham gia kinh doanh bất động sản;

- Dịch vụ kinh doanh bất động sản;

- Cá nhân, tổ chức nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam;

- Xử lý vi phạm trong kinh doanh bất động sản;

- Quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản…

Thứ bảy, ngày 12-11 và Chủ nhật, ngày 13-11-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 14-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 
Quốc hội Khóa XIV
 • Trợ giúp
 • Kỳ họp thứ 11
 • Kỳ họp thứ 9
 • Kỳ họp thứ 8
 • Kỳ họp thứ 7
 • Kỳ họp thứ 6
 • Kỳ họp thứ 5
 • Kỳ họp thứ 4
 • Kỳ họp thứ 3
 • Kỳ họp thứ 2
 • Kỳ họp thứ 1
 • Quốc hội khóa XIII
 • Quốc hội khóa XII
 • Quốc hội khóa XI
 • Quốc hội khóa X