Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:18

Ngày 5-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 Hội trường.

1. Tại Hội trường D1, 37 Hùng Vương, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật đầu tư.

Trong buổi làm việc đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

- Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách;

- Về giải quyết tranh chấp;

- Về lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

- Về phân loại dự án và thủ tục đầu tư;

- Về đầu tư-kinh doanh vốn nhà nước;

- Về các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Quản lý nhà nước về đầu tư...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Trong buổi làm việc đã có 11 vị đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;

- Bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và người sở hữu doanh nghiệp;

- Về thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp;

- Trình tự đăng ký kinh doanh, biểu mẫu đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần;

- Về định giá tài sản góp vốn;

- Về chuyển đổi công ty nhà nước...

2. Tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Trong ngày làm việc đã có 32 vị đại biểu Quốc hội của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của dự án Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của người bị nhiễm HIV/AIDS;

- Tính khả thi trong phòng, chống HIV/AIDS;

- Nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS;

- Vấn đề giảm thiểu tác hại trong phòng ngừa lây nhiễm HIV;

- Về cung cấp thuốc điều trị cho người bị nhiễm HIV/AIDS;

- Về bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV/AIDS;

- Về việc can thiệp giảm thiểu tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

- Về chống phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV;

- Chế độ chính sách đối với người điều trị, chăm sóc, phục vụ người nhiễm HIV/AIDS bị phơi nhiễm HIV;

- Về giữ bí mật thông tin kết quả xét nghiệm HIV dương tính;

- Giáo dục nhận thức về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, ngừa;

- Xã hội hóa công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS…

Chủ nhật, ngày 6-11-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 7-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XI

10/12/2006 07:18

Ngày 5-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 Hội trường.

1. Tại Hội trường D1, 37 Hùng Vương, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật đầu tư.

Trong buổi làm việc đã có 19 vị đại biểu Quốc hội của 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

- Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách;

- Về giải quyết tranh chấp;

- Về lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

- Về phân loại dự án và thủ tục đầu tư;

- Về đầu tư-kinh doanh vốn nhà nước;

- Về các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Quản lý nhà nước về đầu tư...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật doanh nghiệp.

Trong buổi làm việc đã có 11 vị đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp;

- Bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và người sở hữu doanh nghiệp;

- Về thực hiện quyền chủ sở hữu vốn của nhà nước tại doanh nghiệp;

- Trình tự đăng ký kinh doanh, biểu mẫu đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Về bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần;

- Về định giá tài sản góp vốn;

- Về chuyển đổi công ty nhà nước...

2. Tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Trong ngày làm việc đã có 32 vị đại biểu Quốc hội của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về tên gọi của dự án Luật;

- Quyền và nghĩa vụ của người bị nhiễm HIV/AIDS;

- Tính khả thi trong phòng, chống HIV/AIDS;

- Nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS;

- Vấn đề giảm thiểu tác hại trong phòng ngừa lây nhiễm HIV;

- Về cung cấp thuốc điều trị cho người bị nhiễm HIV/AIDS;

- Về bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế bị nhiễm HIV/AIDS;

- Về việc can thiệp giảm thiểu tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV;

- Về chống phân biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV;

- Chế độ chính sách đối với người điều trị, chăm sóc, phục vụ người nhiễm HIV/AIDS bị phơi nhiễm HIV;

- Về giữ bí mật thông tin kết quả xét nghiệm HIV dương tính;

- Giáo dục nhận thức về HIV/AIDS và các biện pháp phòng, ngừa;

- Xã hội hóa công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS…

Chủ nhật, ngày 6-11-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 7-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)