Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

10/12/2006 07:17

Ngày 4-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 Hội trường.

1. Tại Hội trường D1, 37 Hùng Vương, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật đầu tư.

Trong ngày làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật;

- Về áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất;

- Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách;

- Về giải quyết tranh chấp;

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

- Về lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

- Về phân loại dự án đầu tư và thủ tục đầu tư;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Về đầu tư-kinh doanh vốn nhà nước;

- Quản lý nhà nước về đầu tư...

2. Tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Trong ngày làm việc đã có 36 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về giải quyết khiếu kiện kỷ luật hành chính;

- Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

- Vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu kiện hành chính;

- Cơ chế giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại;

- Thời hạn giải quyết khiếu nại;

- Cơ chế bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của người giải quyết khiếu nại gây ra;

- Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của công dân;

- Cơ chế bảo đảm quyền của nhân dân;

- Nâng cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại…

Phiên thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Ngày 5-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)

 

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI

10/12/2006 07:17

Ngày 4-11-2005, Quốc hội làm việc tại 2 Hội trường.

1. Tại Hội trường D1, 37 Hùng Vương, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật đầu tư.

Trong ngày làm việc đã có 28 vị đại biểu Quốc hội của 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật;

- Về áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất;

- Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách;

- Về giải quyết tranh chấp;

- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

- Về lĩnh vực, địa bàn đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư;

- Về phân loại dự án đầu tư và thủ tục đầu tư;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh-đầu tư;

- Về đầu tư-kinh doanh vốn nhà nước;

- Quản lý nhà nước về đầu tư...

2. Tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Trong ngày làm việc đã có 36 vị đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về giải quyết khiếu kiện kỷ luật hành chính;

- Về thẩm quyền giải quyết khiếu nại;

- Vai trò của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu kiện hành chính;

- Cơ chế giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại;

- Thời hạn giải quyết khiếu nại;

- Cơ chế bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của người giải quyết khiếu nại gây ra;

- Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của công dân;

- Cơ chế bảo đảm quyền của nhân dân;

- Nâng cao trách nhiệm của cấp có thẩm quyền trong giải quyết khiếu nại…

Phiên thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo đã được Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp để nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Ngày 5-11-2005, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)