Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 05:51

Mở đầu phiên họp, ông Phạm Minh Tuyên, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu phê chuẩn các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, kết quả như sau:

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 05:51

Sáng 7-8-2002, các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục trao đổi ở Đoàn về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 05:51

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đọc Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XI.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 05:51

Mở đầu phiên họp, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến trao đổi ở Đoàn đại biểu Quốc hội về danh sách đề cử Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và số Uỷ viên các Uỷ ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các thành viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 05:51

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: