Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Đầu giờ buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Ngày 27-5-2004, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Ngày 25-5-2004, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Ngày 19-5-2004, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật thanh tra và dự án Luật giao thông đường thủy nội địa.

Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XI

23/08/2007 05:49

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 07:14

Dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 07:14

Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 07:14

Sáng 7-6-2004, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong Vịnh Bắc Bộ.

Các tin đã đưa: