Thông cáo số 28 kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XI

01/12/2006 01:38

Buổi sáng, Quốc hội tiến hành các công việc:

Thông cáo số 24 kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XI

01/12/2006 01:37

Thứ sáu, ngày 24-11-2006, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 22 kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XI

01/12/2006 01:37

1- Quốc hội biểu quyết thông qua Luật quản lý thuế.

Thông cáo số 20 kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XI

01/12/2006 01:37

1. Tại hội trường Ba Đình, Hà Nội:

Thông cáo số 15 kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XI

01/12/2006 00:47

Ngày 04-11-2006, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường Ba Đình. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 12 kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XI

29/11/2006 10:28

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành tòa án nhân dân năm 2006.

Các tin đã đưa: