Buổi sáng ngày 29-11-2006

10/12/2006 02:08

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006-2010

Buổi chiều ngày 28-11-2006

10/12/2006 02:08

Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc phê chuẩn Việt Nam gia nhập WTO

Buổi sáng ngày 27-11-2006

10/12/2006 02:06

Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày 25-11-2006

10/12/2006 02:06

Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi chiều ngày 24-11-2006

10/12/2006 02:06

Quốc hội tiếp tục nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi sáng ngày 24-11-2006

10/12/2006 01:49

Quốc hội nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Hồ Nghĩa Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Buổi chiều ngày 23-11-2006

30/11/2006 04:00

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Buổi sáng ngày 10-11-2006

30/11/2006 03:59

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật tương trợ tư pháp

Buổi chiều ngày 9-11-2006

30/11/2006 03:59

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình

Buổi chiều ngày 9-11-2006

30/11/2006 03:59

Quốc hội tiếp tục thảo luận dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân

Các bài viết khác
Các tin đã đưa: