Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

16/08/2007 06:00

Sáng 30-11-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội (sửa đổi).

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

16/08/2007 05:59

Sáng 20-11-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2002; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003; về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2001.

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

16/08/2007 05:59

Ngày 19-11-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2002; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003; về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2001.

Thông cáo số 5 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

16/08/2007 05:59

Ngày 18-11-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước năm 2002; phương hướng, nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003; về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2001.

Thông cáo số 4 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

16/08/2007 05:59

Sáng 16-11-2002, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội (sửa đổi).

Thông cáo số 1 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

16/08/2007 05:59

Trước giờ khai mạc, các vị đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông cáo số 26 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 00:22

1- Thông qua Nghị quyết về phương án xây dựng Công trình thuỷ điện Sơn La.

Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 00:22

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 00:22

Ngày 13-12-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều khiển của các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Nguyễn Phúc Thanh để tiến hành các nội dung:

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XI

13/03/2007 00:22

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: