Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XI

Sáng 30-11-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội (sửa đổi).