Thông cáo số 20 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:39

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận dự án Luật sở hữu trí tuệ.

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:39

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp

Thông cáo số 16 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp để thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005.

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Chiều 18-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XI

14/07/2007 05:38

Ngày 13-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận về dự án Luật giáo dục (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Ngày 12-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật đường sắt. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: