Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:39

Ngày 27-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp

Trong buổi làm việc đã có 25 lượt đại biểu Quốc hội của 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Đối tượng chịu thuế;

- Về giá tính thuế;

- Thẩm quyền ban hành biểu thuế và mức thuế;

- Thời hạn nộp thuế;

- Miễn thuế;

- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại;

- Thẩm quyền thực hiện các biện pháp cưỡng chế, xử lý vi phạm…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 10 vị đại biểu Quốc hội của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Nguyên tắc hoạt động khoáng sản, quy hoạch khoáng sản;

- Về những hành vi bị nghiêm cấm;

- Về bảo vệ tài nguyên khoáng sản và kinh phí cho hoạt động bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

- Phân công, phân cấp quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản giữa Trung ương và địa phương;

- Thẩm quyền quản lý Nhà nước về khai thác mỏ;

- Về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép trong hoạt động khoáng sản;

- Về khai thác tận thu…

Thứ bảy, ngày 28-5-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 30-5-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)