Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 15 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Ngày 24-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật giao dịch điện tử.

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật giao dịch điện tử.

- Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Hồng Quân đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật nhà ở.     - Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật nhà ở.

- Quyền Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đào Ngọc Dung đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật thanh niên.

- Chủ nhiệm Uỷ ban giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Trần Thị Tâm Đan đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật thanh niên.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật công an nhân dân.

- Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật công an nhân dân.

- Bộ trưởng Bộ tài chính Nguyễn Sinh Hùng đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày 25-5-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

(Văn phòng Quốc hội)