Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 14 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Ngày 23-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng:

1. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển để thông qua dự án Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Quốc hội đã nghe:

Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi).

Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận đọc những điều của dự thảo Luật mà trước đây còn có ý kiến khác nhau, nay đã được tiếp thu, chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Quyền vận tải nội địa;

- Nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam;

- Bắt giữ tàu biển;

- Cảng biển;

- Phân loại cảng biển;

- Tổ chức hoa tiêu hàng hải.

Sau đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Bộ luật hàng hải Việt Nam.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển để thông qua dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Quốc hội đã nghe:

Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội Ngô Anh Dũng đọc những điều của dự thảo Luật mà trước đây còn có ý kiến khác nhau, nay đã được tiếp thu, chỉnh lý lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua tên gọi của Luật và các điều sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Nguyên tắc ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế;

- Điều ước quốc tế và quy định của pháp luật trong nước;

- Thẩm quyền, nội dung quyết định đàm phán, ký kết điều ước quốc tế;

- Thẩm quyền, nội dung quyết định gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Buổi chiều, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Quốc hội đã nghe:

- Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường Mai Ái Trực trình bày Tờ trình Quốc hội về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

- Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật các công cụ chuyển nhượng.           

- Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật các công cụ chuyển nhượng.

- Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Hoàng Văn Phong đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật sở hữu trí tuệ.

- Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo thẩm tra dự án Luật sở hữu trí tuệ.

Ngày 24-5-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

 

 

(Văn phòng Quốc hội)