Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Ngày 12-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật kiểm toán nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 10 vị đại biểu Quốc hội của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nhà nước;

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

- Giá trị của báo cáo kiểm toán;

- Địa vị pháp lý của Kiểm toán nhà nước và Tổng kiểm toán nhà nước;

- Về tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

- Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước;

- Xử lý vi phạm Luật kiểm toán nhà nước…

Từ 9 giờ 45, Quốc hội thảo luận về dự án Luật quốc phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Phó Chủ nhiệm Uỷ ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khanh đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật quốc phòng.

Trong buổi làm việc đã có 24 vị đại biểu Quốc hội của 20 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Về chính sách quốc phòng;

- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân;

- Xây dựng khu vực phòng thủ và cơ chế hoạt động;

- Về tình trạng chiến tranh và tình trạng khẩn cấp;

- Thẩm quyền ra lệnh thiết quân luật và giới nghiêm;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân các cấp trong xây dựng khu vực phòng thủ;

- Nguyên tắc hoạt động và sử dụng lực lượng vũ trang;

- Về phát triển kinh tế-xã hội kết hợp với quốc phòng và quân đội làm kinh tế…

Ngày 13-5-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường thảo luận về dự án Luật giáo dục (sửa đổi). Phiên họp này sẽ được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

 

(Văn phòng Quốc hội)