Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

14/07/2007 05:38

Ngày 11-5-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật đường sắt. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Trong buổi làm việc đã có 23 vị đại biểu Quốc hội của 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Chính sách phát triển đường sắt;

- Quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt;

- Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đường sắt;

- Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải đường sắt;

- Về đường sắt đô thị;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường sắt;

- Trách nhiệm bồi thường thiệt hại;

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đường sắt…

 Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật kiểm toán nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật kiểm toán nhà nước.

Trong buổi làm việc đã có 13 vị đại biểu Quốc hội của 13 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

- Thẩm quyền ban hành chuẩn mực kiểm toán nhà nước;

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Giá trị của báo cáo kiểm toán;

- Quyết định kế hoạch kiểm toán;

- Trách nhiệm của Tổng kiểm toán, của kiểm toán viên nhà nước;

- Các loại hình kiểm toán…

Ngày 12-5-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.


 

 

(Văn phòng Quốc hội)