Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 31 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 06:04

Ngày 14-6-2005,

Từ 8 giờ 00, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp rút kinh nghiệm về kỳ họp.

Từ 9 giờ 30, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu.

Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lương Phan Cừ đọc dự thảo một số điều của dự án Luật có ý kiến khác nhau đã được tiếp thu, hoàn chỉnh lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các Điều 58 và 58a.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật trên.

Từ 10 giờ 15: Quốc hội họp phiên bế mạc dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được.

Tới dự có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khoá trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khoá XI.

Quốc hội đã tiến hành các nội dung sau:

* Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2003

Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 2003.

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Trịnh Huy Quách đọc dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

* Quốc hội thông qua Nghị quyết về tập trung chỉ đạo xây dựng nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Nghị quyết về tập trung chỉ đạo xây dựng nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất.

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Nghiêm Vũ Khải đọc dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết trên.

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đọc Lời bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI.

Quốc hội làm lễ chào cờ, kỳ họp thứ 7 kết thúc tốt đẹp.

Phiên bế mạc kỳ họp đã được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

(Văn phòng Quốc hội)