Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 30 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 06:04

Ngày 13-6-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 36 vị đại biểu Quốc hội của 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Về sự cần thiết ban hành Luật và tính khả thi của Luật;

- Tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; 

- Về các biện pháp phòng ngừa tham nhũng;

- Công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Minh bạch tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước;

- Cơ chế phối hợp của cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát, toà án trong phòng, chống tham nhũng;

- Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng;

- Quyền hạn của các cơ quan điều tra, kiểm sát, thanh tra nhà nước trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm sát các vụ án tham nhũng;

- Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng;

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong phạm vi quản lý của mình;

- Tiếp nhận và xử lý tố cáo tham nhũng;

- Các quy định về xử lý tham nhũng…

Phiên họp này được Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi.

Sáng 14-6-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)