Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 29 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 06:04

Ngày 11-6-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường.

* Dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Quốc hội đã nghe:

- Tổng Thanh tra Chính phủ Quách Lê Thanh đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật phòng, chống tham nhũng.

- Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội Vũ Đức Khiển đọc Báo cáo thẩm tra về dự án Luật phòng, chống tham nhũng.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết bổ sung nội dung trình Quốc hội thông qua 3 dự án luật: Luật du lịch; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.

* Tiếp theo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được điều khiển phiên họp để thông qua các dự án:

1. Dự án Luật du lịch:

Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật du lịch.

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Trịnh Huy Quách đọc dự thảo một số điều của dự án Luật có ý kiến khác nhau đã được tiếp thu, hoàn chỉnh lại.

Quốc hội lần lượt biểu quyết thông qua các điều:

- Nguyên tắc phát triển du lịch;

- Chính sách phát triển du lịch;

- Thẩm quyển lập, phê duyệt, quyết định quy hoạch phát triển du lịch;

- Giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch.

Sau đó Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật du lịch.

2. Dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi):

Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và ngân sách của Quốc hội Trịnh Huy Quách đọc dự thảo một số điều của dự án Luật còn có ý kiến khác nhau đã được tiếp thu, hoàn chỉnh lại.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Đối tượng chịu thuế;

- Thuế suất;

- Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất.

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

* Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp để thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản. Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.

Quốc hội đã lần lượt biểu quyết thông qua các điều sau đây:

- Chính sách của Nhà nước về khoáng sản;

- Khai thác tận thu;

- Trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản;

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.

* Tiếp theo, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu, Quốc hội biểu quyết bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 và kỳ họp này. Sau đó, Quốc hội đã nghe:

- Uỷ viên Đoàn thư ký kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Lương Phan Cừ đọc dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005;

- Bộ trưởng Bộ nội vụ Đỗ Quang Trung đọc Tờ trình Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

- Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Hoài Thu đọc Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật nói trên. Trong buổi thảo luận đã có 11 vị đại biểu Quốc hội của 11 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng;

- Về tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu ‘‘tỉnh anh hùng’‘, ‘‘thành phố anh hùng’‘;

Chủ nhật, ngày 12-6-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 13-6-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

 

(Văn phòng Quốc hội)