Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 06:03

Ngày 3-6-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận về dự án Luật công an nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 36 vị đại biểu Quốc hội của 30 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công an nhân dân;

- Hệ thống tổ chức công an nhân dân;

- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công an nhân dân;

- Quy định về hàm, cấp của sĩ quan công an nhân dân;

- Hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân;

- Chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân viên chức công an nhân dân khi tại ngũ, chuyển ngành, khi nghỉ hưu, phục viên;

- Về công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ công an nhân dân;

- Vị trí, chế độ chính sách đối với công an xã, phường…

Thứ bảy, ngày 3-6-2005, Quốc hội nghỉ.

Thứ hai, ngày 5-6-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)