Chiều 13-6-2005

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật phòng, chống tham nhũng

 

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XI

10/03/2007 06:03

Ngày 1-6-2005, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Trong ngày làm việc đã có 36 lượt đại biểu Quốc hội của 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu ý kiến. Các ý kiến tập trung vào những nội dung sau:

- Tính khả thi của Luật;

- Về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật;

- Nguyên tắc chung về bảo vệ môi trường;

- Trách nhiệm bảo vệ môi trường của Nhà nước, tổ chức, cá nhân;

- Thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ môi trường của các Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể;

- Về thiệt hại, bồi thường thiệt hại và giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường;

- Về thanh tra bảo vệ môi trường;

- Về thuế môi trường, nguồn vốn và phí bảo vệ môi trường;

- Những hành vi bị nghiêm cấm;

- Các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường;

- Về ứng phó, khắc phục sự cố môi trường;

- Về bảo vệ môi trường lưu vực sông, khu dân cư…

Thứ năm, ngày 2-6-2005, Quốc hội làm việc tại Hội trường.

 

(Văn phòng Quốc hội)