Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X

13/03/2007 06:08

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 10 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X

12/03/2007 14:00

Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 9 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X

13/03/2007 06:07

Ngày 28-3-2002, buổi sáng, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động.

Thông cáo số 8 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X

13/03/2007 06:07

Mở đầu phiên họp, Quốc hội dành một phút mặc niệm ông Hù Chà Cây, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa từ trần.

Thông cáo số 7 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X

13/03/2007 06:07

Ngày 26-3-2002, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu để thảo luận và thông qua dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá X

13/03/2007 06:07

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo khai mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá X

13/03/2007 06:07

Trước khi về dự kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, thảo luận các văn bản kỳ họp và dự kiến chương trình chi tiết của kỳ họp.

Các tin đã đưa:
 
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X