Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

Tới dự phiên họp có Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Đức Anh; nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; các vị cán bộ lão thành cách mạng; các vị đại biểu Quốc hội các khóa trước, và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa X. Quốc hội đã tiến hành các nội dung: