Thông cáo số 25 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:10

Tới dự phiên họp có Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh; nguyên Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười, Lê Đức Anh; nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; các vị cán bộ lão thành cách mạng; các vị đại biểu Quốc hội các khóa trước, và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa X. Quốc hội đã tiến hành các nội dung:

Thông cáo số 24 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:10

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 23 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:10

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:10

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 21 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:10

Ngày 20-12-2001, buổi sáng, các vị đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002 và việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá X; buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để bắt đầu thảo luận và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 18 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:09

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 17 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:09

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:09

Ngày 8-12, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An để tiếp tục nghe các thành viên Chính phủ, các vị đứng đầu các cơ quan Nhà nước trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 12 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:09

Ngày 7-12-2001, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An để bắt đầu nghe các thành viên Chính phủ, các vị đứng đầu các cơ quan nhà nước trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Thông cáo số 11 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá X

14/03/2007 00:09

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu điều khiển phiên họp.

Các tin đã đưa: