Danh sách thành viên Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền

23/03/2016 10:11

Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐBCQG ngày 19 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia, danh sách thành viên Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền gồm:

1. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban;

2. Ông Phan Trung Lý, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng Tiểu ban;

3. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban;

4. Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy viên;

8. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên;

9. Ông Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên;

10. Ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;

11. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên;

12. Ông Huỳnh Vĩnh Ái,Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Ủy viên;

13. Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên;

14. Ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên;

15. Ông Ngô Tự Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy viên;

16. Ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;

17. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

18. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

19. Ông Phạm Song Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban chính trị - xã hội,  Báo Nhân dân, Ủy viên.