BẢO ĐẢM CHO BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DIỄN RA AN TOÀN

19/01/2021 15:20

Chiều 18/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 37 để xem xét, cho ý kiến về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiến hành xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

 

Toàn cảnh phiên họp thứ 37 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan. 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến; đồng thời, xem xét, quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện công tác bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử có 25 thành viên; trong đó, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thời gian chuẩn bị cho công tác bầu cử, dự trù kinh phí nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn quốc ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức vào ngày 23/5/2021.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, thống nhất một số nội dung về kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2020. Thời gian tổ chức tổng kết dự kiến trung tuần tháng 3/2021, với các nội dung báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 4 ban của HĐND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án Nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, xem xét quyết định một số nội dung khác do UBND tỉnh trình nếu có, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đề nghị, sau phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh và các ngành liên quan cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, gấp rút hoàn thành các nội dung chương trình, nhất là theo kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực để triển khai nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng nội dung theo quy định pháp luật và thực sự trở thành ngày hội trọng đại của đất nước và địa phương./.

(Theo Báo Lâm Đồng)

 

BẢO ĐẢM CHO BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DIỄN RA AN TOÀN

19/01/2021 15:20

Chiều 18/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 37 để xem xét, cho ý kiến về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiến hành xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

 

Toàn cảnh phiên họp thứ 37 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan. 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến; đồng thời, xem xét, quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện công tác bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử có 25 thành viên; trong đó, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thời gian chuẩn bị cho công tác bầu cử, dự trù kinh phí nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn quốc ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức vào ngày 23/5/2021.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, thống nhất một số nội dung về kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2020. Thời gian tổ chức tổng kết dự kiến trung tuần tháng 3/2021, với các nội dung báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 4 ban của HĐND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án Nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, xem xét quyết định một số nội dung khác do UBND tỉnh trình nếu có, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đề nghị, sau phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh và các ngành liên quan cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, gấp rút hoàn thành các nội dung chương trình, nhất là theo kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực để triển khai nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng nội dung theo quy định pháp luật và thực sự trở thành ngày hội trọng đại của đất nước và địa phương./.

(Theo Báo Lâm Đồng)

 

BẢO ĐẢM CHO BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DIỄN RA AN TOÀN

19/01/2021 15:20

Chiều 18/01, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 37 để xem xét, cho ý kiến về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng và triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, tiến hành xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

 

Toàn cảnh phiên họp thứ 37 của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan. 

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến; đồng thời, xem xét, quyết định về việc thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 để thực hiện công tác bầu cử. Theo đó, Ủy ban bầu cử có 25 thành viên; trong đó, đồng chí Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về thời gian chuẩn bị cho công tác bầu cử, dự trù kinh phí nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn quốc ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức vào ngày 23/5/2021.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, thống nhất một số nội dung về kế hoạch tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2020. Thời gian tổ chức tổng kết dự kiến trung tuần tháng 3/2021, với các nội dung báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, 4 ban của HĐND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Cục Thi hành án Nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, xem xét quyết định một số nội dung khác do UBND tỉnh trình nếu có, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2016 -2021.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận đề nghị, sau phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh và các ngành liên quan cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, gấp rút hoàn thành các nội dung chương trình, nhất là theo kế hoạch, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực để triển khai nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, đúng nội dung theo quy định pháp luật và thực sự trở thành ngày hội trọng đại của đất nước và địa phương./.

(Theo Báo Lâm Đồng)