Thông tin liên hệ

10/02/2016 21:39

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

- Địa chỉ: Phòng 5A22, tầng 5 - Nhà Quốc hội, số 2 đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080.41594 - 080.41595

- Số Fax: 080.48771 - 080.48772

- Email: yentt@qh.gov.vn ; khoind@qh.gov.vn