Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

10/02/2016 21:18

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CTHĐBCQG ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Quyết định số 26/QĐ-CTHĐBCQG ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc bổ nhiệm Phó Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia; Quyết định số 29/QĐ-VPHĐBCQG ngày 6 tháng 1 năm 2016 của Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc thành lập Tổ giúp việc để giúp Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và giúp các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia, theo đó, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

I. CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 

II. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

1. Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

2. Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Ông Hà Minh Sơn, Phó Trưởng ban công tác đại biểu

4. Ông Đặng Văn Chiến, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

 

III. THƯỜNG TRỰC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

1. Bà Tạ Thị Yên, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Quốc hội, Thường trực Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

2. Ông Nguyễn Doãn Khôi, Trưởng phòng Văn thư,  Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội, thành viên chuyên trách phụ trách công tác văn thư, hành chính của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia

3. Ông Nguyễn Hà Minh, chuyên viên Vụ phục vụ giám sát, Văn phòng Quốc hội


IV. CÁC TỔ GIÚP VIỆC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

1. Tổ giúp việc về nhân sự

2. Tổ giúp việc về văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo

3. Tổ giúp việc về thông tin tuyên truyền, quản trị trang thông tin điện tử

4. Tổ giúp việc về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

5. Tổ giúp việc về tài chính – quản trị

6. Tổ tổng hợp