VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI CHO HỌC SINH

06/03/2018 15:56

Ngày 06/3 , tại Nhà Quốc hội, Vụ Thông Tin phối hợp cùng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tổ chức phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội dành riêng cho khối học sinh lớp 8. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế năm 2017 với dự án JICA về tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội đã được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt.

Toàn cảnh phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Mục đích của phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ vê tổ chức hoạt động của Quốc hội cũng như hiểu về lịch sử của Quốc hội thông qua hướng dẫn viên và thăm quan khu trưng bày các hiện vật của Quốc hội. Ngoài ra, thông qua chương trình này cũng tạo điều kiện cho các em học sinh được thăm quan công trình Tòa nhà Quốc hội và các phòng họp chức năng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở.

Các em học sinh khối 8 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm

Trong phiên họp giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, các em học sinh đã được tham gia thảo luận về dự án Luật thông tin và giáo dục về an toàn thực phẩm. Đây là dự án Luật mô phỏng dựa trên các quy định hiện hành của Luật thông tin, luật an toàn thực phẩm và Nghị định hướng dẫn thi hành. Kịch bản thông qua của dự án Luật cũng được tóm tắt dựa trên các văn kiện thực tế của Quốc hội, các phát biểu của các Đại biểu Quốc hội và các chuyên gia, được chỉnh sửa phù  hợp với lứa tuổi của các em học sinh.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Phiên trải nghiệm được diễn ra tại Trung tâm báo chí kỳ họp của Quốc hội, tại đây được bố trí tương tự như phòng họp Diên Hồng của Quốc hội. Nhiệm vụ của các em học sinh khối 8 là tiến hành một phiên họp toàn thể mô phỏng dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên vụ Thông tin. Phiên họp Quốc hội mô phỏng gồm 2 phần: Phần thảo luận ý kiến và phần thông qua dự án luật.

Các em học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Bằng sự tự tin, chủ động, tích cực, các em học sinh khối 8 của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã rất thành công khi vào vai Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các Đại biểu Quốc hội. Tham gia vào phiên trải nghiệm các em học sinh đã hiểu rõ hơn về bộ máy quản lý nhà nước Việt Nam. Đồng thời, bằng những trải nghiệm của bản thân và tinh thần học hỏi, các em học sinh sẽ có thêm nhiều kiến thức thực tiễn và hành trang vô giá để cố gắng trở thành những đại biểu Quốc hội trong tương lai.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 

Phiên giáo dục trải nghiệm Quốc hội của Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được diễn ra trong vòng 6 ngày (từ 6/3 - 29/3) dành riêng cho các em học sinh khối 8./. 

Mai Trang

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI CHO HỌC SINH

06/03/2018 15:56

Ngày 06/3 , tại Nhà Quốc hội, Vụ Thông Tin phối hợp cùng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tổ chức phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội dành riêng cho khối học sinh lớp 8. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế năm 2017 với dự án JICA về tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội đã được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt.

Toàn cảnh phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Mục đích của phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ vê tổ chức hoạt động của Quốc hội cũng như hiểu về lịch sử của Quốc hội thông qua hướng dẫn viên và thăm quan khu trưng bày các hiện vật của Quốc hội. Ngoài ra, thông qua chương trình này cũng tạo điều kiện cho các em học sinh được thăm quan công trình Tòa nhà Quốc hội và các phòng họp chức năng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở.

Các em học sinh khối 8 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm

Trong phiên họp giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, các em học sinh đã được tham gia thảo luận về dự án Luật thông tin và giáo dục về an toàn thực phẩm. Đây là dự án Luật mô phỏng dựa trên các quy định hiện hành của Luật thông tin, luật an toàn thực phẩm và Nghị định hướng dẫn thi hành. Kịch bản thông qua của dự án Luật cũng được tóm tắt dựa trên các văn kiện thực tế của Quốc hội, các phát biểu của các Đại biểu Quốc hội và các chuyên gia, được chỉnh sửa phù  hợp với lứa tuổi của các em học sinh.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Phiên trải nghiệm được diễn ra tại Trung tâm báo chí kỳ họp của Quốc hội, tại đây được bố trí tương tự như phòng họp Diên Hồng của Quốc hội. Nhiệm vụ của các em học sinh khối 8 là tiến hành một phiên họp toàn thể mô phỏng dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên vụ Thông tin. Phiên họp Quốc hội mô phỏng gồm 2 phần: Phần thảo luận ý kiến và phần thông qua dự án luật.

Các em học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Bằng sự tự tin, chủ động, tích cực, các em học sinh khối 8 của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã rất thành công khi vào vai Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các Đại biểu Quốc hội. Tham gia vào phiên trải nghiệm các em học sinh đã hiểu rõ hơn về bộ máy quản lý nhà nước Việt Nam. Đồng thời, bằng những trải nghiệm của bản thân và tinh thần học hỏi, các em học sinh sẽ có thêm nhiều kiến thức thực tiễn và hành trang vô giá để cố gắng trở thành những đại biểu Quốc hội trong tương lai.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 

Phiên giáo dục trải nghiệm Quốc hội của Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được diễn ra trong vòng 6 ngày (từ 6/3 - 29/3) dành riêng cho các em học sinh khối 8./. 

Mai Trang

Other news
 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI CHO HỌC SINH

06/03/2018 15:56

Ngày 06/3 , tại Nhà Quốc hội, Vụ Thông Tin phối hợp cùng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tổ chức phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội dành riêng cho khối học sinh lớp 8. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế năm 2017 với dự án JICA về tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội đã được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt.

Toàn cảnh phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Mục đích của phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ vê tổ chức hoạt động của Quốc hội cũng như hiểu về lịch sử của Quốc hội thông qua hướng dẫn viên và thăm quan khu trưng bày các hiện vật của Quốc hội. Ngoài ra, thông qua chương trình này cũng tạo điều kiện cho các em học sinh được thăm quan công trình Tòa nhà Quốc hội và các phòng họp chức năng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở.

Các em học sinh khối 8 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm

Trong phiên họp giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, các em học sinh đã được tham gia thảo luận về dự án Luật thông tin và giáo dục về an toàn thực phẩm. Đây là dự án Luật mô phỏng dựa trên các quy định hiện hành của Luật thông tin, luật an toàn thực phẩm và Nghị định hướng dẫn thi hành. Kịch bản thông qua của dự án Luật cũng được tóm tắt dựa trên các văn kiện thực tế của Quốc hội, các phát biểu của các Đại biểu Quốc hội và các chuyên gia, được chỉnh sửa phù  hợp với lứa tuổi của các em học sinh.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Phiên trải nghiệm được diễn ra tại Trung tâm báo chí kỳ họp của Quốc hội, tại đây được bố trí tương tự như phòng họp Diên Hồng của Quốc hội. Nhiệm vụ của các em học sinh khối 8 là tiến hành một phiên họp toàn thể mô phỏng dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên vụ Thông tin. Phiên họp Quốc hội mô phỏng gồm 2 phần: Phần thảo luận ý kiến và phần thông qua dự án luật.

Các em học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Bằng sự tự tin, chủ động, tích cực, các em học sinh khối 8 của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã rất thành công khi vào vai Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các Đại biểu Quốc hội. Tham gia vào phiên trải nghiệm các em học sinh đã hiểu rõ hơn về bộ máy quản lý nhà nước Việt Nam. Đồng thời, bằng những trải nghiệm của bản thân và tinh thần học hỏi, các em học sinh sẽ có thêm nhiều kiến thức thực tiễn và hành trang vô giá để cố gắng trở thành những đại biểu Quốc hội trong tương lai.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 

Phiên giáo dục trải nghiệm Quốc hội của Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được diễn ra trong vòng 6 ngày (từ 6/3 - 29/3) dành riêng cho các em học sinh khối 8./. 

Mai Trang

 

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TỔ CHỨC PHIÊN GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VỀ QUỐC HỘI CHO HỌC SINH

06/03/2018 15:56

Ngày 06/3 , tại Nhà Quốc hội, Vụ Thông Tin phối hợp cùng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tổ chức phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội dành riêng cho khối học sinh lớp 8. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế năm 2017 với dự án JICA về tăng cường năng lực Văn phòng Quốc hội đã được lãnh đạo Quốc hội phê duyệt.

Toàn cảnh phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Mục đích của phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ vê tổ chức hoạt động của Quốc hội cũng như hiểu về lịch sử của Quốc hội thông qua hướng dẫn viên và thăm quan khu trưng bày các hiện vật của Quốc hội. Ngoài ra, thông qua chương trình này cũng tạo điều kiện cho các em học sinh được thăm quan công trình Tòa nhà Quốc hội và các phòng họp chức năng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh trung học cơ sở.

Các em học sinh khối 8 Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm

Trong phiên họp giáo dục trải nghiệm về Quốc hội, các em học sinh đã được tham gia thảo luận về dự án Luật thông tin và giáo dục về an toàn thực phẩm. Đây là dự án Luật mô phỏng dựa trên các quy định hiện hành của Luật thông tin, luật an toàn thực phẩm và Nghị định hướng dẫn thi hành. Kịch bản thông qua của dự án Luật cũng được tóm tắt dựa trên các văn kiện thực tế của Quốc hội, các phát biểu của các Đại biểu Quốc hội và các chuyên gia, được chỉnh sửa phù  hợp với lứa tuổi của các em học sinh.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Phiên trải nghiệm được diễn ra tại Trung tâm báo chí kỳ họp của Quốc hội, tại đây được bố trí tương tự như phòng họp Diên Hồng của Quốc hội. Nhiệm vụ của các em học sinh khối 8 là tiến hành một phiên họp toàn thể mô phỏng dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên vụ Thông tin. Phiên họp Quốc hội mô phỏng gồm 2 phần: Phần thảo luận ý kiến và phần thông qua dự án luật.

Các em học sinh trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đoàn Chủ tịch Quốc hội

Bằng sự tự tin, chủ động, tích cực, các em học sinh khối 8 của trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã rất thành công khi vào vai Chủ tịch Quốc hội; Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng các Đại biểu Quốc hội. Tham gia vào phiên trải nghiệm các em học sinh đã hiểu rõ hơn về bộ máy quản lý nhà nước Việt Nam. Đồng thời, bằng những trải nghiệm của bản thân và tinh thần học hỏi, các em học sinh sẽ có thêm nhiều kiến thức thực tiễn và hành trang vô giá để cố gắng trở thành những đại biểu Quốc hội trong tương lai.

Các em học sinh Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vào vai Đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp 

Phiên giáo dục trải nghiệm Quốc hội của Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được diễn ra trong vòng 6 ngày (từ 6/3 - 29/3) dành riêng cho các em học sinh khối 8./. 

Mai Trang