ĐBQH PHẠM VĂN HÒA: NHÓM ĐBQH TRẺ KHÓA XIV CÓ ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

21/08/2020 11:08

Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XIV được thành lập theo Nghị quyết số 299/NQ-UBTVQH14 ngày 9-11-2016. Đánh giá hoạt động của Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ thời gian qua, ông Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp cho rằng, với nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ đã góp quan trọng vào thành công chung của Quốc hội tại các kỳ họp đồng thời góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: QUẢN LÝ BẰNG SỐ ĐỊNH DANH CÁ NHÂN LÀ XU THẾ TẤT YẾU

20/08/2020 11:19

Một trong những chính sách cơ bản của dự án Luật cư trú (sửa đổi) là thay đổi phương thức quản lý cư trú từ quản lý bằng sử dụng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng số định danh cá nhân. Ủng hộ quy định mới tại dự thảo, tuy nhiên đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho rằng, để việc triển khai được hiệu quả khi luật có hiệu lực, rất cần có lộ trình tổ chức theo từng giai đoạn cụ thể.

GÓC NHÌN ĐẠI BIỂU: VIỆC LẤY Ý KIẾN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN THỰC CHẤT HƠN

31/03/2020 11:51

Trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan nhà nước cần phải lấy ý kiến, lắng nghe ý kiến của người dân để nghiên cứu tiếp thu nhằm làm cho các chính sách được đề xuất sau khi được luật hóa sẽ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống. Đây là quy trình bắt buộc đã được luật hóa trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Các tin đã đưa: