CẦN THÁO GỠ VƯỚNG MẮC CHO TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC

09/04/2018 11:59

Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến làm Trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang nhằm khảo sát, nghiên cứu tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục dân tộc giai đoạn 2010 - 2017 và sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học.

Các tin đã đưa: