CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SỰ PHÁT TRIỂN TÁI CƠ CẤU KINH TẾ

25/10/2018

Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, nhiều đại biểu đều nhận định tình hình kinh tế đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Bên lề kỳ họp, phóng viên Cổng thông tin điện tử ghi nhận nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến nội dung này.

Đại biểu Triệu Thế Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Lâm Đồng

Đại biểu Triệu Thế Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Lâm Đồng: Sau 3 năm tái cơ cấu, với các chính sách, hiệu quả rõ nét trên tất cả các mặt kinh tế xã hội. Kinh tế thế giới có biến động nhưng không ảnh hưởng tới chúng ta nhiều. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có những bước tiến đáng kể. Đặc biệt về việc cải cách các thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thông thoáng cho sự phát triển này. Một trong những điểm ấn tượng là phát triển kinh tế khu vực miền núi có phát triển căn bản giúp đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, vùng nhiều đồng bào dân tộc đã chuyển đổi cây trồng vật nuôi có hiệu quả, tuy nhiên cần đầu tư trọng điểm, sát thực tế hơn nữa…tạo sự đồng đều trong thời gian tới.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị: Sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt toàn Đảng toàn dân và Chính phủ đã đưa kinh tế nước ta có đột phá vượt bậc. Cải cách thể chế đã khơi dậy lòng dân và doanh nghiệp đã kêu gọi các lĩnh vực đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao…đã tạo được các sản phẩm có giá trị lan tỏa có thể cạnh tranh tốt và hội nhập với quốc tế. Từ đó, giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước và thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại biểu Bùi Văn Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

Đại biểu Bùi Văn Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai: 3 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, nhờ có những Nghị quyết đúng đắn của Quốc hội đã giúp nền Kinh tế xã hội của đất nước ta có sự phát triển mạnh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công nhân lao động cũng rất mừng vì hiệu quả những Nghị quyết đó. Trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với công nhân về những vấn đề thiết yếu. Trên cơ sở đó đã tạo được niềm tin rất lớn của lực lượng công nhân viên chức, người lao động vào Đảng, Nhà nước…

 

Lê Phương