THẢO LUẬN TỔ 9: GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT QUY HOẠCH SỬA ĐỔI

25/10/2018

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, chiều 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Quy hoạch sửa đổi. Tổ 09 gồm các Đoàn đại biểu Quốc tỉnh Hải Dương, Lai Châu và Đồng Nai

Toàn cảnh phiên họp tổ 9 

Góp ý về dự án Luật Quy hoạch sửa đổi, các đại biểu nêu ý kiến đây là 1 luật quan trọng vì luật sửa đổi ảnh hưởng đến 37 luật khác, cần phải thảo luận và bàn bạc kỹ để Luật mang tính khả thi cao.

Đại biểu Nguyễn Công Hồng – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, cho ý kiến luật cần nghiên cứu kỹ vì mang tính khả thi cao; luật liên quan đến nhiều người nên cần bố trí thời gian nghiên cứu luật thấu đáo; đề xuất Luật cần bám sát đúng theo chỉ đạo của Quốc hội đưa ra nhằm tạo ra 1 hệ thống nhất, chỉnh thể khi sửa đổi, tránh luật khi sửa đổi ảnh hưởng đến các luật khác; về cơ bản nhất trí với ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Dương Thái - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, cho rằng cần bỏ bớt 1 số nhóm quy hoạch không cần thiết ví dụ nhóm quy hoạch về sản phẩm, hệ thống bán lẻ gas…; Quy hoạch nói chung và quy hoạch xây dựng các cấp từ trung ương đến địa phương như giao thông, đất đai cần có sự hướng dẫn liên quan trực tiếp đến từng lĩnh vực, từ đó mong muốn cụ thể hóa những hướng dẫn này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển - Đại biểu Quốc hội Đoàn Lai Châu, cho ý kiến Luật khi sửa đổi, bổ sung cần đồng bộ, nhưng chỉ sửa những gì liên quan đến luật quy hoạch; luật sửa đổi cần đảm bảo ở cấp độ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, tránh 1 quy hoạch có 2 cấp độ ngang nhau.

Đại biểu Hồ Văn Năm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, nêu ý kiến dự thảo luật tập trung sửa nhiều nhất là luật xây dựng và luật đất đai, 2 luật này đẻ ra nhiều thủ tục, dẫn đến thu hút đầu tư, tư nhân hóa hạn chế; các hồ sơ quy hoạch cần phải có thẩm định của cơ quan chuyên ngành thì mới thực hiện được nhưng Chính phủ lại theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, như vậy là không nên; Luật chỉ nên quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch cấp tỉnh, hạn chế quy hoạch cấp ngành.

Đại biểu Huỳnh Thanh Liêm - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nêu ý kiến Khoản 3 điều 81 liên quan đến quy hoạch cảng biển, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề, cần lấy ý kiến của Bộ Quốc Phòng, do đó Quốc hội nên đưa thêm vào quy định này; bên cạnh đó, Luật nếu được thông qua trong kỳ họp này sẽ được thi hành từ 1/1/2019 thì thời gian còn rất ngắn, cần nghiên cứu thêm.

 

Ánh Dương