GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT SHTT: QUY ĐỊNH PHẢI THÍCH ỨNG VÀ MANG TÍNH DỰ LIỆU SỚM

Trong khuôn khổ Hội thảo “Góp ý về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT” do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp tổ chức, Phó Tổng biên tập Tạp chí TAND Vũ Thúy Hòa cho rằng quy định tại dự thảo phải thích ứng và mang tính dự liệu sớm.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐÀM VỚI ĐOÀN ĐBQH LÀO

Chiều 17/5, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào về trình tự, thủ tục phục vụ Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

 

Ban dân nguyện

Ban dân nguyện là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội, có trách nhiệm giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện.