MỘT SỐ HÌNH ẢNH BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐÀM VỚI ĐOÀN ĐBQH LÀO

17/05/2018 18:45

Chiều 17/5, tại Hà Nội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội nước CHDCND Lào về trình tự, thủ tục phục vụ Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Công tác đại biểu Trấn Văn Túy cho biết: Sắp tới lần đầu tiên Quốc hội Lào tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn, do đó đây sẽ là cơ hội để các đại biểu hai nước thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về quy trình lấy phiếu tín nhiệm, công tác phục vụ Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy, đây là buổi làm việc hết sức có ý nghĩa, phù hợp với nhu cầu của Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh/thành của Lào, là cơ sở để phía Lào nghiên cứu, xây dựng thành luật và triển khai thực hiện trong thời gian tới...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Trưởng ban Công tác đại biểu Trấn Văn Túy chào đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Trưởng ban Công tác đại biểu Trấn Văn Túy phát biểu ý kiến tại buổi hội đàm

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy phát biểu tại buổi hội đàm.

Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu (Văn phòng Quốc hội) trình bày báo cáo về một số trình tự, thủ tục phục vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy, Trưởng ban Công tác đại biểu Trấn Văn Túy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi hội đàm.

Trọng Hoàng