MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG NGÀY 27/5

27/05/2019 12:09

Sáng ngày 27/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phiên họp sáng ngày 27/5/2019, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV:

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp sáng 27/5.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Các Đại biểu xem video hoạt động về quá trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Các Đại biểu tại phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Hồng Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Lê Công Đỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, phát biểu.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, phát biểu.

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Đinh Duy Vượt, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Võ Đình Tín, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG NGÀY 27/5

27/05/2019 12:09

Sáng ngày 27/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phiên họp sáng ngày 27/5/2019, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV:

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp sáng 27/5.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Các Đại biểu xem video hoạt động về quá trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Các Đại biểu tại phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Hồng Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Lê Công Đỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, phát biểu.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, phát biểu.

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Đinh Duy Vượt, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Võ Đình Tín, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Other news
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG NGÀY 27/5

27/05/2019 12:09

Sáng ngày 27/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phiên họp sáng ngày 27/5/2019, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV:

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp sáng 27/5.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Các Đại biểu xem video hoạt động về quá trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Các Đại biểu tại phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Hồng Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Lê Công Đỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, phát biểu.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, phát biểu.

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Đinh Duy Vượt, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Võ Đình Tín, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG NGÀY 27/5

27/05/2019 12:09

Sáng ngày 27/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phiên họp sáng ngày 27/5/2019, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV:

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp sáng 27/5.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Các Đại biểu xem video hoạt động về quá trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018

Các Đại biểu tại phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Hồng Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Lê Công Đỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Long An, phát biểu.

Đại biểu Hoàng Quang Hàm, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, phát biểu.

Toàn cảnh phiên họp sáng 27/5.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Đinh Duy Vượt, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai, phát biểu.

Đại biểu Võ Đình Tín, Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông, phát biểu.

Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, phát biểu.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội