MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TỔ 3 CHIỀU 23/5, KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV

24/05/2019 09:02

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 23/5, các đại biểu Quốc hội họp Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp Tổ 3 chiều 23/5:

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3 chiều 23/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Phan Viết Lượng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng,  Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TỔ 3 CHIỀU 23/5, KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV

24/05/2019 09:02

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 23/5, các đại biểu Quốc hội họp Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp Tổ 3 chiều 23/5:

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3 chiều 23/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Phan Viết Lượng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng,  Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Other news
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TỔ 3 CHIỀU 23/5, KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV

24/05/2019 09:02

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 23/5, các đại biểu Quốc hội họp Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp Tổ 3 chiều 23/5:

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3 chiều 23/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Phan Viết Lượng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng,  Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TỔ 3 CHIỀU 23/5, KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV

24/05/2019 09:02

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV, chiều ngày 23/5, các đại biểu Quốc hội họp Tổ về Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thư viện.

Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp Tổ 3 chiều 23/5:

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3 chiều 23/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Phan Viết Lượng, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng,  Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận, phát biểu tại phiên họp Tổ 3.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội