MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV, SÁNG NGÀY 23/5

23/05/2019 11:10

Sáng ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng 23/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với báo chí bên lề phiên họp sáng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV, SÁNG NGÀY 23/5

23/05/2019 11:10

Sáng ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng 23/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với báo chí bên lề phiên họp sáng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Other news
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV, SÁNG NGÀY 23/5

23/05/2019 11:10

Sáng ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng 23/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với báo chí bên lề phiên họp sáng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV, SÁNG NGÀY 23/5

23/05/2019 11:10

Sáng ngày 23/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng 23/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với báo chí bên lề phiên họp sáng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với các đại biểu bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên thảo luận sáng.

Các đại biểu Quốc hội trả lời báo chí bên lề phiên thảo luận sáng.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội