MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV CHIỀU 22/5

22/05/2019 17:01

Chiều ngày 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên họp chiều 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời phóng viên bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều 22/5.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV CHIỀU 22/5

22/05/2019 17:01

Chiều ngày 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên họp chiều 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời phóng viên bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều 22/5.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

Other news
 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV CHIỀU 22/5

22/05/2019 17:01

Chiều ngày 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên họp chiều 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời phóng viên bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều 22/5.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XIV CHIỀU 22/5

22/05/2019 17:01

Chiều ngày 22/5/2019, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Cổng thông tin điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh các đại biểu bên lề phiên họp chiều 22/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời phóng viên bên lề phiên họp chiều 22/5.

Các đại biểu trả lời báo chí bên lề phiên họp chiều 22/5.

Cổng thông tin điện tử Quốc hội