PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

20/12/2018 17:07

Sáng ngày 20/12, tại Vĩnh Phúc, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 để thẩm tra Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Pháp luật

Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hoá cao, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính hai xã để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cơ bản không phát sinh bộ máy, không tăng biên chế. Theo đề án của Chính phủ, để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền cần điều chỉnh địa giới hành chính của xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự. Điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 nhân khẩu của xã Thường Phước 2 nhập vào xã Thường Thới Tiền. Điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu của xã Thường Thới Tiền nhập vào xã Thường Phước 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã: Khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền có 15,82 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người. Xã Thường Phước 2 có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp 

 Đối với Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thường trực Uỷ ban pháp luật cũng tán thành sự cần thiết của việc sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phù hợp chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,03 km2 diện tích tự nhiên, dân số 220.421 người và 19 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Chí Linh. Đánh giá về tác động tích cực của việc thành lập thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định: Việc thành lập thành phố Chí Linh sẽ trở thành động lực rất quan trọng trong việc phát triển chung của tỉnh và thị xã Chí Linh nói riêng, hướng phát triển Chí Linh sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, trung tâm du lịch  và phát triển hơn về phía đông bắc của tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với các Đề án của Chính phủ. Phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, làm đề án thay đổi địa giới hành chính phải chặt chẽ, dân chủ đúng quy định dựa trên nghị của Trung Ương. Với đề án thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Chí Linh là 1 đơn vị hành chính đặc biệt của cả nước, tỷ trọng phi nông nghiệp chiếm lớn, đô thị hoá cao, diện tích tự nhiên phù hợp, tiêu chí dân số và các điều kiện thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương là đạt tiêu chuẩn. Đây là khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt của quốc gia nên việc đầu tư phát triển cho Chí Linh không chỉ địa phương mà cần cả sự hỗ trợ từ Trung Ương. Nếu xây dựng và quy hoạch tốt, thành phố Chí Linh sẽ là một điểm đến hấp dẫn. Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương cần cân nhắc đến các ý kiến của các Đại biểu, đảm bảo chế độ, chính sách cho người dân tại các khu vực điều chỉnh địa giới hành chính.

Tại phiên họp, đa số các thành viên cũng thể hiện sự đồng tình đối với các ý kiến của Thường trực Uỷ ban Pháp luật, đồng thời cũng có những ý kiến, câu hỏi để đại diện các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nhằm hoàn thiện các Đề án.

Phạm Hải - Quang Anh

 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

20/12/2018 17:07

Sáng ngày 20/12, tại Vĩnh Phúc, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 để thẩm tra Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Pháp luật

Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hoá cao, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính hai xã để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cơ bản không phát sinh bộ máy, không tăng biên chế. Theo đề án của Chính phủ, để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền cần điều chỉnh địa giới hành chính của xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự. Điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 nhân khẩu của xã Thường Phước 2 nhập vào xã Thường Thới Tiền. Điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu của xã Thường Thới Tiền nhập vào xã Thường Phước 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã: Khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền có 15,82 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người. Xã Thường Phước 2 có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp 

 Đối với Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thường trực Uỷ ban pháp luật cũng tán thành sự cần thiết của việc sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phù hợp chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,03 km2 diện tích tự nhiên, dân số 220.421 người và 19 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Chí Linh. Đánh giá về tác động tích cực của việc thành lập thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định: Việc thành lập thành phố Chí Linh sẽ trở thành động lực rất quan trọng trong việc phát triển chung của tỉnh và thị xã Chí Linh nói riêng, hướng phát triển Chí Linh sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, trung tâm du lịch  và phát triển hơn về phía đông bắc của tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với các Đề án của Chính phủ. Phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, làm đề án thay đổi địa giới hành chính phải chặt chẽ, dân chủ đúng quy định dựa trên nghị của Trung Ương. Với đề án thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Chí Linh là 1 đơn vị hành chính đặc biệt của cả nước, tỷ trọng phi nông nghiệp chiếm lớn, đô thị hoá cao, diện tích tự nhiên phù hợp, tiêu chí dân số và các điều kiện thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương là đạt tiêu chuẩn. Đây là khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt của quốc gia nên việc đầu tư phát triển cho Chí Linh không chỉ địa phương mà cần cả sự hỗ trợ từ Trung Ương. Nếu xây dựng và quy hoạch tốt, thành phố Chí Linh sẽ là một điểm đến hấp dẫn. Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương cần cân nhắc đến các ý kiến của các Đại biểu, đảm bảo chế độ, chính sách cho người dân tại các khu vực điều chỉnh địa giới hành chính.

Tại phiên họp, đa số các thành viên cũng thể hiện sự đồng tình đối với các ý kiến của Thường trực Uỷ ban Pháp luật, đồng thời cũng có những ý kiến, câu hỏi để đại diện các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nhằm hoàn thiện các Đề án.

Phạm Hải - Quang Anh

Other news
 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

20/12/2018 17:07

Sáng ngày 20/12, tại Vĩnh Phúc, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 để thẩm tra Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Pháp luật

Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hoá cao, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính hai xã để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cơ bản không phát sinh bộ máy, không tăng biên chế. Theo đề án của Chính phủ, để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền cần điều chỉnh địa giới hành chính của xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự. Điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 nhân khẩu của xã Thường Phước 2 nhập vào xã Thường Thới Tiền. Điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu của xã Thường Thới Tiền nhập vào xã Thường Phước 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã: Khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền có 15,82 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người. Xã Thường Phước 2 có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp 

 Đối với Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thường trực Uỷ ban pháp luật cũng tán thành sự cần thiết của việc sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phù hợp chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,03 km2 diện tích tự nhiên, dân số 220.421 người và 19 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Chí Linh. Đánh giá về tác động tích cực của việc thành lập thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định: Việc thành lập thành phố Chí Linh sẽ trở thành động lực rất quan trọng trong việc phát triển chung của tỉnh và thị xã Chí Linh nói riêng, hướng phát triển Chí Linh sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, trung tâm du lịch  và phát triển hơn về phía đông bắc của tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với các Đề án của Chính phủ. Phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, làm đề án thay đổi địa giới hành chính phải chặt chẽ, dân chủ đúng quy định dựa trên nghị của Trung Ương. Với đề án thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Chí Linh là 1 đơn vị hành chính đặc biệt của cả nước, tỷ trọng phi nông nghiệp chiếm lớn, đô thị hoá cao, diện tích tự nhiên phù hợp, tiêu chí dân số và các điều kiện thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương là đạt tiêu chuẩn. Đây là khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt của quốc gia nên việc đầu tư phát triển cho Chí Linh không chỉ địa phương mà cần cả sự hỗ trợ từ Trung Ương. Nếu xây dựng và quy hoạch tốt, thành phố Chí Linh sẽ là một điểm đến hấp dẫn. Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương cần cân nhắc đến các ý kiến của các Đại biểu, đảm bảo chế độ, chính sách cho người dân tại các khu vực điều chỉnh địa giới hành chính.

Tại phiên họp, đa số các thành viên cũng thể hiện sự đồng tình đối với các ý kiến của Thường trực Uỷ ban Pháp luật, đồng thời cũng có những ý kiến, câu hỏi để đại diện các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nhằm hoàn thiện các Đề án.

Phạm Hải - Quang Anh

 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ PHIÊN HỌP TOÀN THỂ LẦN THỨ 15 CỦA ỦY BAN PHÁP LUẬT

20/12/2018 17:07

Sáng ngày 20/12, tại Vĩnh Phúc, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 15 để thẩm tra Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương. Uỷ viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Pháp luật

Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Uỷ ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hoá cao, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính hai xã để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền bảo đảm đúng quy định của pháp luật, cơ bản không phát sinh bộ máy, không tăng biên chế. Theo đề án của Chính phủ, để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền cần điều chỉnh địa giới hành chính của xã Thường Thới Tiền và xã Thường Phước 2 thuộc huyện Hồng Ngự. Điều chỉnh 1,43 km2 diện tích tự nhiên và 2.651 nhân khẩu của xã Thường Phước 2 nhập vào xã Thường Thới Tiền. Điều chỉnh 16,16 km2 diện tích tự nhiên và 507 nhân khẩu của xã Thường Thới Tiền nhập vào xã Thường Phước 2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính hai xã: Khu vực dự kiến thành lập thị trấn Thường Thới Tiền có 15,82 km2 diện tích tự nhiên, dân số 17.496 người. Xã Thường Phước 2 có 30,04 km2 diện tích tự nhiên, dân số 8.840 người.

Đại biểu phát biểu tại Phiên họp 

 Đối với Tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thường trực Uỷ ban pháp luật cũng tán thành sự cần thiết của việc sát nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phù hợp chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 18 ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khoá XII. Thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ 282,03 km2 diện tích tự nhiên, dân số 220.421 người và 19 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Chí Linh. Đánh giá về tác động tích cực của việc thành lập thành phố Chí Linh, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định: Việc thành lập thành phố Chí Linh sẽ trở thành động lực rất quan trọng trong việc phát triển chung của tỉnh và thị xã Chí Linh nói riêng, hướng phát triển Chí Linh sẽ trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, trung tâm du lịch  và phát triển hơn về phía đông bắc của tỉnh Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp 

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với các Đề án của Chính phủ. Phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, làm đề án thay đổi địa giới hành chính phải chặt chẽ, dân chủ đúng quy định dựa trên nghị của Trung Ương. Với đề án thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, Chí Linh là 1 đơn vị hành chính đặc biệt của cả nước, tỷ trọng phi nông nghiệp chiếm lớn, đô thị hoá cao, diện tích tự nhiên phù hợp, tiêu chí dân số và các điều kiện thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương là đạt tiêu chuẩn. Đây là khu di tích lịch sử văn hoá đặc biệt của quốc gia nên việc đầu tư phát triển cho Chí Linh không chỉ địa phương mà cần cả sự hỗ trợ từ Trung Ương. Nếu xây dựng và quy hoạch tốt, thành phố Chí Linh sẽ là một điểm đến hấp dẫn. Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương cần cân nhắc đến các ý kiến của các Đại biểu, đảm bảo chế độ, chính sách cho người dân tại các khu vực điều chỉnh địa giới hành chính.

Tại phiên họp, đa số các thành viên cũng thể hiện sự đồng tình đối với các ý kiến của Thường trực Uỷ ban Pháp luật, đồng thời cũng có những ý kiến, câu hỏi để đại diện các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nhằm hoàn thiện các Đề án.

Phạm Hải - Quang Anh