UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH THANH HOÁ

12/04/2018 16:18

Sáng 11/4, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn, vướng mắc

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Thanh Hoá và lãnh đạo các ngành, các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc sau khi khái quát các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc đấu tranh, phòng ngừa đối với loại tội phạm này đó là: Thủ đoạn của các loại tội phạm này thường tinh vi, xảo quyệt. Tang vật là những động vật quý hiếm bị ảnh hưởng sức khoẻ do vận chuyển hoặc dùng thuốc dẫn đến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Xác và các bộ phận của động vật hoang dã bị thu hồi khó khăn trong bảo quản gây ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng pháp luật trong phát hiện bắt giữ và tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất, hành lang pháp lý về quản ý cũng như xử lý vi phạm vẫn chưa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã khẳng định sự quan tâm của tỉnh Thanh Hoá trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí cho rằng, buổi làm việc đã đem lại nhiều thông tin quý và bổ ích cho công tác chỉ đạo thực hiện của địa phương. Đối với kiến nghị của các đơn vị liên quan đến kinh phí thực hiện, UBND tỉnh sẽ giao cho đơn vị chủ trì để xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, đánh giá cao việc Thanh Hoá đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã đề cập. Đối với những nguyên nhân chủ quan, Đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan cần rút kinh nghiệm trong nội bộ ngành để khắc phục trong thời gian tới. Những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân khách quan như việc phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan liên ngành trung ương còn chậm và chưa đồng bộ; do các vướng mắc trong các quy định của pháp luật đoàn khảo sát sẽ báo cáo Quốc hội, UBTVQH để chỉ đạo các cơ quan hữu quan có những hướng sửa đổi và khắc phục cho phù hợp.

Đoàn khảo sát cũng kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm cả về mặt chủ trương chính sách, kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ quan có điều kiện tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ./.

(Truyền hình Thanh Hoá)

 

UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH THANH HOÁ

12/04/2018 16:18

Sáng 11/4, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn, vướng mắc

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Thanh Hoá và lãnh đạo các ngành, các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc sau khi khái quát các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc đấu tranh, phòng ngừa đối với loại tội phạm này đó là: Thủ đoạn của các loại tội phạm này thường tinh vi, xảo quyệt. Tang vật là những động vật quý hiếm bị ảnh hưởng sức khoẻ do vận chuyển hoặc dùng thuốc dẫn đến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Xác và các bộ phận của động vật hoang dã bị thu hồi khó khăn trong bảo quản gây ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng pháp luật trong phát hiện bắt giữ và tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất, hành lang pháp lý về quản ý cũng như xử lý vi phạm vẫn chưa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã khẳng định sự quan tâm của tỉnh Thanh Hoá trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí cho rằng, buổi làm việc đã đem lại nhiều thông tin quý và bổ ích cho công tác chỉ đạo thực hiện của địa phương. Đối với kiến nghị của các đơn vị liên quan đến kinh phí thực hiện, UBND tỉnh sẽ giao cho đơn vị chủ trì để xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, đánh giá cao việc Thanh Hoá đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã đề cập. Đối với những nguyên nhân chủ quan, Đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan cần rút kinh nghiệm trong nội bộ ngành để khắc phục trong thời gian tới. Những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân khách quan như việc phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan liên ngành trung ương còn chậm và chưa đồng bộ; do các vướng mắc trong các quy định của pháp luật đoàn khảo sát sẽ báo cáo Quốc hội, UBTVQH để chỉ đạo các cơ quan hữu quan có những hướng sửa đổi và khắc phục cho phù hợp.

Đoàn khảo sát cũng kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm cả về mặt chủ trương chính sách, kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ quan có điều kiện tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ./.

(Truyền hình Thanh Hoá)

Other news
 

UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH THANH HOÁ

12/04/2018 16:18

Sáng 11/4, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn, vướng mắc

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Thanh Hoá và lãnh đạo các ngành, các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc sau khi khái quát các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc đấu tranh, phòng ngừa đối với loại tội phạm này đó là: Thủ đoạn của các loại tội phạm này thường tinh vi, xảo quyệt. Tang vật là những động vật quý hiếm bị ảnh hưởng sức khoẻ do vận chuyển hoặc dùng thuốc dẫn đến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Xác và các bộ phận của động vật hoang dã bị thu hồi khó khăn trong bảo quản gây ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng pháp luật trong phát hiện bắt giữ và tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất, hành lang pháp lý về quản ý cũng như xử lý vi phạm vẫn chưa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã khẳng định sự quan tâm của tỉnh Thanh Hoá trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí cho rằng, buổi làm việc đã đem lại nhiều thông tin quý và bổ ích cho công tác chỉ đạo thực hiện của địa phương. Đối với kiến nghị của các đơn vị liên quan đến kinh phí thực hiện, UBND tỉnh sẽ giao cho đơn vị chủ trì để xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, đánh giá cao việc Thanh Hoá đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã đề cập. Đối với những nguyên nhân chủ quan, Đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan cần rút kinh nghiệm trong nội bộ ngành để khắc phục trong thời gian tới. Những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân khách quan như việc phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan liên ngành trung ương còn chậm và chưa đồng bộ; do các vướng mắc trong các quy định của pháp luật đoàn khảo sát sẽ báo cáo Quốc hội, UBTVQH để chỉ đạo các cơ quan hữu quan có những hướng sửa đổi và khắc phục cho phù hợp.

Đoàn khảo sát cũng kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm cả về mặt chủ trương chính sách, kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ quan có điều kiện tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ./.

(Truyền hình Thanh Hoá)

 

UỶ BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI LÀM VIỆC VỚI TỈNH THANH HOÁ

12/04/2018 16:18

Sáng 11/4, Đoàn khảo sát của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc với tỉnh Thanh Hoá về tình hình đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm và những khó khăn, vướng mắc

Làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội Thanh Hoá và lãnh đạo các ngành, các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc sau khi khái quát các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng đã nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc đấu tranh, phòng ngừa đối với loại tội phạm này đó là: Thủ đoạn của các loại tội phạm này thường tinh vi, xảo quyệt. Tang vật là những động vật quý hiếm bị ảnh hưởng sức khoẻ do vận chuyển hoặc dùng thuốc dẫn đến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Xác và các bộ phận của động vật hoang dã bị thu hồi khó khăn trong bảo quản gây ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng pháp luật trong phát hiện bắt giữ và tiến hành tố tụng còn chưa thống nhất, hành lang pháp lý về quản ý cũng như xử lý vi phạm vẫn chưa đồng bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã khẳng định sự quan tâm của tỉnh Thanh Hoá trong việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí cho rằng, buổi làm việc đã đem lại nhiều thông tin quý và bổ ích cho công tác chỉ đạo thực hiện của địa phương. Đối với kiến nghị của các đơn vị liên quan đến kinh phí thực hiện, UBND tỉnh sẽ giao cho đơn vị chủ trì để xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, đánh giá cao việc Thanh Hoá đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm. Đồng chí ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã đề cập. Đối với những nguyên nhân chủ quan, Đoàn khảo sát đề nghị các cơ quan cần rút kinh nghiệm trong nội bộ ngành để khắc phục trong thời gian tới. Những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân khách quan như việc phối hợp chỉ đạo giữa các cơ quan liên ngành trung ương còn chậm và chưa đồng bộ; do các vướng mắc trong các quy định của pháp luật đoàn khảo sát sẽ báo cáo Quốc hội, UBTVQH để chỉ đạo các cơ quan hữu quan có những hướng sửa đổi và khắc phục cho phù hợp.

Đoàn khảo sát cũng kiến nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm cả về mặt chủ trương chính sách, kinh phí, cơ sở vật chất để các cơ quan có điều kiện tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ./.

(Truyền hình Thanh Hoá)