CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP GIAO BAN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI, CÁC CƠ QUAN QUỐC HỘI, VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

07/07/2022 15:53

Chiều 07/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

 

Cùng dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp

Điều hành cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban tháng 7/2022 của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội, cuộc họp giao ban lần này là dịp để lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đồng thời ban thêm về năng lực điều phối, điều hòa hoạt động của các cơ quan, kiến nghị, đề xuất thực hiện công việc tốt hơn.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các cuộc họp giao ban, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở đó trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh để tổ chức họp giao ban định kỳ theo tháng, theo quý, nửa năm và cả năm để tổng kết các công việc đã triển khai, rút kinh nghiệm và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Quốc hội quyết định trong tháng 7 tổ chức cuộc họp giao ban nhằm sơ kết đánh giá công tác tháng 6 và nhìn lại 6 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng còn lại của năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tại cuộc họp lần này, đại diện lãnh đạo các cơ quan tập trung cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phản ảnh trung thực, chính xác kết quả công tác theo chức năng nhiệm vụ của Quốc hội như kỳ họp Quốc hội, , hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hiệu quả hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội, công tác phối hợp với các thiết chế Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị. Cùng với đó làm rõ kết quả triển khai nhiệm vụ theo từng chức năng, nhiệm vụ: lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, công tác đối ngoại, công tác dân nguyện,việc điều hòa phối hợp hoạt động các cơ quan của Quốc hội, chỉ đạo giám sát hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân, công tác thông tin tuyền thông, các hoạt động bảo đảm điều kiện hoạt động, tổ chức hoạt động của Văn phòng Quốc hội.

Cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội với với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần chỉ rõ những kết quả nổi bật, điểm mới, những điểm cần phát huy, những vấn đề còn yếu kém, tồn tại lưu ý thêm, có đánh giá nguyên nhân, bám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình, quy phạm, chất lượng tiến độ các công việc theo chương trình đề ra, triển khai các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với tinh thần cởi mở, công khai, dân chủ, minh bạch, cầu thị, phát huy trí tuệ tập thể góp ý hoàn thiện báo cáo để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, báo cáo kết quả công tác tháng 6/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 và đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ở trong nước, áp lực lạm phát, giá nguyên vật liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hóa cơ bản khác tăng cao, song dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, bám sát các chủ trương lớn, nghị quyết, kết luận của Trung ương, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn bị và cơ bản hoàn thành các nội dung thuộc chương trình công tác và xử lý kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh.  

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo 

Các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 02 kỳ họp Quốc hội (trong đó có Kỳ họp bất thường lần đầu tiên trong lịch sử 76 năm Quốc hội Việt Nam và Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV); 06 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 04 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 01 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến kết luận của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước; chuẩn bị tốt ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội tham gia vào các nội dung, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Hoạt động ngoại giao nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, đạt hiệu quả rất cao. Công tác đại biểu và công tác dân nguyện được bảo đảm. Các hoạt động thường xuyên được triển khai thực hiện tốt, bảo đảm đúng theo kế hoạch, qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế như: việc triển khai một số nội dung, đề án, nhiệm vụ chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra; công tác tham mưu, phục vụ có lúc, có việc còn chưa đạt yêu cầu, chưa thực sự bài bản, chuyên nghiệp,…

Tổng Thư ký Quốc hội chỉ rõ, nguyên nhân chủ yếu là do khối lượng công việc của 6 tháng qua là rất nặng nề, áp lực lớn, do biến động khó lường của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, xung đột Nga -Ukraine diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tình trạng lạm phát, giá dầu tăng cao, xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia, công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều hạn chế,… làm phát sinh nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, đột xuất đòi hỏi phải tham mưu, xử lý trong thời gian gấp. Có thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh (quý I/2022), số lượng ca nhiễm bệnh tại cơ quan tăng cao, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Mặt khác, cũng còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa chú trọng cải tiến cách thức, phương pháp làm việc, chưa chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, khi có chỉ đạo của cấp trên thì mới thực hiện nhiệm vụ...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đã báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong tháng 7 và những tháng còn lại của năm 2022. Theo đó, trong nửa cuối năm 2022, các cơ quan sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hằng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội và giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội; triển khai xây dựng các nội dung, đề án và tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai là, đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng để trình Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội. Tiếp tục tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với thực tiễn tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Tập trung tham mưu, phục vụ các Hội nghị Trung ương Đảng, các kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các cơ quan tiếp tục khẩn trương triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và bước đầu cho năm 2023; theo dõi, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…  Đẩy mạnh giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội về 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Tham mưu, phục vụ tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị, cuộc làm việc khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội.

Ba là, tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Tiếp tục theo dõi diễn biến, tình hình khu vực và thế giới, chính sách đối ngoại của các nước lớn để tham mưu các biện pháp phù hợp nhằm triển khai hiệu quả chương trình hoạt động đối ngoại năm 2022, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phù hợp với tình hình thực tế và hài hòa với hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng, Nhà nước; bảo đảm phục vụ chu đáo, hiệu quả chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội cấp cao Việt Nam theo chương trình đối ngoại năm 2022 đã được phê duyệt; hoạt động đối ngoại của các Phó Chủ tịch Quốc hội; tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; đẩy mạnh hoạt động của các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị của Việt Nam với các nước, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ…

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, phương tiện, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; thông tin, báo chí, hành chính, tổng hợp, thư viện, tin học, tài chính, lễ tân, đoàn thể… chu đáo, đầy đủ, chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Khẩn trương kiện toàn, bổ sung biên chế còn thiếu; có giải pháp nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của bộ máy tham mưu, giúp việc của Quốc hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Văn phòng Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính công, tài sản công. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu và cung cấp thông tin cho Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc hội điện tử, sớm triển khai Đề án Quốc hội điện tử gắn với Văn phòng Quốc hội điện tử, với đổi mới phương thức quản lý và điều hành văn phòng; triển khai thiết lập môi trường thử nghiệm kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội dự cuộc họp giao ban

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản giới thiệu đại biểu

Toàn cảnh cuộc họp

Các đại biểu dự cuộc họp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành cuộc họp

Bảo Yến - Phạm Thắng